Kurumsal kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.

Şirketlerin gelişimlerinin ve büyümelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için temel ihtiyaçlarından biri kurumsal kaynak planlaması sistemleridir. Kurumsallaşma yolunda ilerleyen, çalışmalarını bir adım öteye taşımayı hedefleyen firmalar için hayati önem taşır.

MRP I ve MRP II sistemleri ile üretim, satınalma, ürün ağaçları, tedarik planlama, envanter gibi temel üretim bileşenleri yönetilirken, tam entegre ve profesyonel ERP yazılımları ile artık kurumlar finanstan, müşteri ilişkileri yönetimine, insan kaynaklarından, kurumsal risk yönetimine, bütçeden süreç yönetimine tüm iş faaliyetlerini etkin olarak yönetebilmektedirler.

Kurumsal Kaynak Planlaması

Malzeme İhtiyaç Planlaması

Müşteri İlişkileri Yönetimi

İçerik Yönetim Sistemleri

Web İçerik Yönetim Sistemleri

E-Ticaret Uygulamaları

Ödeme Yönetim Sistemleri

Hosting Yönetim Paneli